Начало | Конкурси | Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Е-мейл Печат
                                    “СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД
                                                             ОБЯВЯВА

                         Конкурс  за отдаване пoд наем за срок от 3 години
                                                              на :


Конкурс № 10:Помещение с обща площ 25 кв.м.,захранено с ток и вода, находящо се на посл.спирка ТМ.№11,12 – кв. “Илиенци”
·    Първоначална месечна наемна цена : 80 (осемдесет )  лв. без  вкл.ДДС;
 
Конкурс № 11:Павилион  с обща площ 20 кв.м., захранен с ток и вода, находящ се в трамвайното ухо на сп.”Никола Петков”
·    Първоначална месечна наемна цена :116 (сто и шестнадесет)  лв. без  вкл.ДДС

Конкурс № 12 : Част от сграда едноетажна   с обща площ от 23 кв.м., захранена с ток и вода , находяща  се  на ул.”Пушкин”№1 – кв.Павлово”
·    Първоначална месечна наемна цена : 100 (сто)  лв. без  вкл.ДДС ;

Конкурс № 13 : Помещение с обща площ 3 кв.м., захранено с ток, находящо се на първа спирка ТБ.№9 – “Борово”
·    Първоначална месечна наемна цена : 30 (тридесет)  лв. без  вкл.ДДС ;

Конкурс № 14 : Павилион тип шестограми, с обща площ от 28 кв.м.,  находящ   се  в трамвайното ухо на  спирка “Бъкстон”
·     Първоначална месечна наемна цена : 200 (двеста)  лв. без  вкл.ДДС ;
 
Конкурс № 15 : Павилион тухлен, с обща площ от 20 кв.м.,захранен с ток и вода, находящ  се  на бул “Кн.Мария Луиза”” - спирка надлез “Надежда”
·    Първоначална месечна наемна цена : 80 (осемдесет)  лв. без  вкл.ДДС ;

   Условията за провеждане на конкурса са регламентирани в утвърдената конкурсна документация, която може да бъде получена от инж.Красимира Гоцева – началник отдел “Социална дейност”  към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването  ù  за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл.ДДС, издадена от касата на отдел “ФСО” на дружеството. До участие в конкурса се допускат лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, представили документите, изискуеми съгласно конкурсната документация. Оглед на обекта се извършва след предварително уточнен ден и час до 25.07.2017 г. вкл. - 15.00 ч. г. и след представяне на фактура за закупена документация за   конкурса.
            Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД на адрес:гр.София, бул.”Кн.Мария Луиза”№193, поставени в непрозрачен, запечатан плик с наименованието на участника и номера на конкурса, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН   до   25.07.2017 г. вкл. – от 9.00ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч.
За контакти – инж.Красимира Гоцева – тел. 8132 263, 0878 672 025  

                                                                        www.elektrotransportsf.com                    
                                                                   e-mail:  krasi.gotzeva@yahoo.com

 


Полезни връзки