Home | Competitions | Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

E-mail Print
There are no translations available.

“СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД
       ОБЯВЯВА

                         Конкурс  за отдаване пoд наем за срок от 3 години
               на :


Конкурс № 6 : Помещение  с обща площ 4.90 кв.м., находящо се на последна спирка ТМ.№№11,12 – “Илиенци”   
·    Първоначална месечна наемна цена : 52 (петдесет и два)  лв. без  вкл.ДДС;

Конкурс №  7 : Постройка едноетажна   с обща площ 14 кв.м.,  находяща   се до тухления спирконавес на първа спирка ТМ.№ 5- “Княжево”
·    Първоначална месечна наемна цена : 130 (сто и тридесет)  лв. без  вкл.ДДС ;
 
Конкурс № 8 : Авто-мото център с обща площ 223 кв.м.,  находящ се  на ул.”Подп.Калитин”
·     Първоначална месечна наемна цена : 640 (шестотин и четиридесет)  лв. без  вкл.ДДС ;

Конкурс № 9 : Павилион метален с обща площ от 25 кв.м.,  находящ   се  в двора на трамвайно депо “Банишора”
·    Първоначална месечна наемна цена : 60 (шестдесет)  лв. без  вкл.ДДС ;

               Условията за провеждане на конкурса са регламентирани в утвърдената конкурсна документация, която може да бъде получена от инж.Красимира Гоцева – началник отдел “Социална дейност”   към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването  ù  за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл.ДДС, издадена от касата на отдел “ФСО” на дружеството. До участие в конкурса се допускат лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, представили документите, изискуеми съгласно конкурсната документация. Оглед на обекта се извършва след предварително уточнен ден и час до 6.06.2017 г. вкл. - 15.00 ч. г. и след представяне на фактура за закупена документация за   конкурса.
            Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД на адрес : гр.София , бул.”Кн.Мария Луиза”№193, поставени в непрозрачен ,запечатан плик с наименованието на участника и номера на конкурса, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН   до   6.06.2017 г. вкл. – от 9.00ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч.
За контакти – инж.Красимира Гоцева – тел. 8132 263, 0878 672 025  

                                                                                www.elektrotransportsf.com                    
                                                                            e-mail:  krasi.gotzeva@yahoo.com


 
 


Useful links