Одобрени кандидати за курс - придобиване категория за управление на МПС Ттм

Е-мейл Печат

Списък на одобрените кандидати за курс, за придобиване категория за управление на МПС Ттм /трамвайни мотриси

I-ви курс – ориентировъчно начало месец XI.2017г.

 

 

1. Драгомир Стефанов Кирилов

2. Бурян Венелинов Иванов

3. Иван Петров Йонков

4. Калоян Ангелов Николов

5. Светлин Верков Стоянов

6. Кирил Любенов Велев

7. Полина Николаева Пеева

8. Виктор Красимиров Якимов

9. Ваня Ивайлова Георгиева

10. Емилия Мариус Маркова

11. Мирослав Цветанов Димитров

12. Михаил Зарков Камарски

13. Светослав Сергеев Софрониев

 

Резерви

1. Марияна Неделкова Стоянова

2. Гергана Тодорова Георгиева

 

Тези кандидати следва да представят при инж. Ивайло Стоянов – преподавател по теория към Учебния център, между 01.X и 01.XI.2017г.:

   -Удостоверение за издържан психотест от лицензирана психолаборатория с отбелязано квадратче Ттм;

   -служебна бележка от КАТ за липса на нарушения или най-много до 6 отнети точки от контролния талон.

 

 

II-ри курс – ориентировъчно начало края на месец IV или месец V.2018г.

 

 

1.Таня Петкова Тодорова

2. Кирил Руменов Найденов

3. Румен Любомиров Николов

4. Иван Славчев Спиров

5. Денис Георгиев Христов

6. Йордан Радославов Йорданов

7. Мустафа Мустафа Халил

8. Венцислав Антонов Бенов

9. Никол Маринова Манолова

10. Венета Цонева Христова

11. Радослав Митков Каменов

12. Радослав Георгиев Асенов

13. Първан Миронов Първанов

 

Резерва

1.Михаил Валериев Петков

Тези кандидати следва да проверят през месец III.2018г. кога ще започне курса.

 

 

Отпаднали кандидати

 

А/ Неявили се:

 

1.Виктор Давидов

2.Александър Пенчев

3.Росен Попов

4.Кирил Рангелов

 

Б/ С много слаби резултати от психологическото изследване, на този етап неподходящи за професионално управление на мотриси за масов градски транспорт.

 

1.Мартин Ивов Симеонов

2. Йордан Кирилов Иванов

3. Павлин Иванов Алексиев

4. Кирил Кирилов Колев

5 .Георги Валентинов Александров

6. Николай Александров Павлов

7. Румен Милчев Рашев

8. Николай Христов Иванов

 

 

Полезни връзки