Начало | Конкурси | Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Е-мейл Печат
   “СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД
                 ОБЯВЯВА

               Конкурс  за отдаване пoд наем за срок от 3 години
                    на :Конкурс № 13 : Павилион тип шестограм  , с обща площ от 28 кв.м.,  находящ   се  в трамвайното ухо на  спирка “Бъкстон”
·    Първоначална месечна наемна цена : 200 (двеста)  лв. без  вкл.ДДС ;
Конкурс № 14 : Модулни клетки  с обща площ от 50 кв.м, находящи   се в тролейбусното ухо на ТБ №9 – “Борово”
·    Първоначална месечна наемна цена : 730 (седемстотин и тридесет )  лв. без  вкл.ДДС ;
Конкурс № 15 : Терен 200 кв.м. , находящ се в гр.София , район “Надежда” , ул.”Илиенско шосе” – ТИС “Военна рампа”  
·     Първоначална месечна наемна цена : 390(триста и деветдесет )  лв. без  вкл.ДДС ;
Конкурс № 16 :  Модулни клетки  с обща площ от 195 кв.м. , находящи  се  на   територията на трамвайно депо “Красна поляна”
·    Първоначална месечна наемна цена : 675 ( шестотин седемдесет и пет)  лв. без  вкл.ДДС ;
Конкурс № 17 : Павилион тухлен,    с обща площ от  20 кв.м.  , находящ   се  на бул “Кн.Мария Луиза”” -спирка надлез “Надежда”    
·    Първоначална месечна наемна цена : 82 (осемдесет и два)  лв. без  вкл.ДДС .
 
          Условията за провеждане на конкурса са регламентирани в утвърдената конкурсна документация , която може да бъде получена от инж.Красимира Гоцева – началник отдел “Социална дейност”   към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването  ù  за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл.ДДС  , издадена от касата на отдел “ФСО” на дружеството. До участие в конкурса се допускат лица , които са търговци по смисъла на Търговския закон , представили документите , изискуеми съгласно конкурсната документация. Оглед на обекта се извършва след предварително уточнен ден и час до 24.11.2016 г. вкл. - 15.00 ч. г. и след представяне на фактура за закупена документация за   конкурса.
            Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД на адрес : гр.София , бул.”Кн.Мария Луиза”№193 , поставени в непрозрачен ,запечатан плик с наименованието на участника и номера на конкурса , ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН   до   24.11.2016 г. вкл. – от 9.00ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч.
За контакти – инж.Красимира Гоцева – тел. 8132 263,0878 672 025  

                                                                    www.elektrotransportsf.com                    
                                                              e-mail:  krasi.gotzeva@yahoo.com
 


Полезни връзки