Начало | Конкурси | Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Е-мейл Печат
“СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД
              ОБЯВЯВА

         Конкурс  за отдаване пoд наем за срок от 3 години
             на :

Конкурс № 11 :  Сграда едноетажна ,   с обща площ от 72 кв.м.,   находяща  се  на територията  на поделение “Трамкар ”-бул.”Цар Борис ІІІ ”
                             №126А
·    Първоначална месечна наемна цена : 182 ( сто  осемдесет и два)  лв. без  вкл.ДДС
 
Конкурс № 12 : Павилион тухлен,    с обща площ от  20 кв.м.  , находящ   се  на  бул “Кн.Мария Луиза”” -спирка надлез “Надежда”
·    Първоначална месечна наемна цена : 82 (осемдесет и два)  лв. без  вкл.ДДС ;

 
         Условията за провеждане на конкурса са регламентирани в утвърдената конкурсна документация , която може да бъде получена от инж.Красимира Гоцева – началник отдел “Социална дейност”   към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването  ù  за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл.ДДС  , издадена от касата на отдел “ФСО” на дружеството.До участие в конкурса се допускат лица , които са търговци по смисъла на Търговския закон , представили документите , изискуеми съгласно конкурсната документация. Оглед на обекта се извършва след предварително уточнен ден и час до 6.10.2016 г. вкл. - 15.00 ч. г. и след представяне на фактура за закупена документация за   конкурса.
            Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД на адрес : гр.София , бул.”Кн.Мария Луиза”№193 , поставени в непрозрачен ,запечатан плик с наименованието на участника и номера на конкурса , ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН   до   6.10.2016 г. вкл. – от 9.00ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч.
За контакти – инж.Красимира Гоцева – тел. 8132 263,0878 672 025  

                                                                          www.elektrotransportsf.com                    
                                                                       e-mail:  krasi.gotzeva@yahoo.com
 


Полезни връзки