Начало | Конкурси | Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Е-мейл Печат
                                           “СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД
                                                                 ОБЯВЯВА

                                Конкурс  за отдаване пoд наем за срок от 3 години
                                                                     на :


Конкурс № 9 :
  Сграда едноетажна, с обща площ от 72 кв.м., находяща се  на територията  на поделение “Трамкар”- бул.”Цар Борис ІІІ” №126А
·    Първоначална месечна наемна цена: 215 (двеста и  петнадесет)  лв. без  вкл.ДДС
 
Конкурс № 10 :
Павилион с обща площ от 18 кв.м., находящ  се  на  начална трамвайна спирка - кв.”Орландовци”
·    Първоначална месечна наемна цена: 200 (двеста )  лв. без  вкл.ДДС ;

 
        Условията за провеждане на конкурса са регламентирани в утвърдената конкурсна документация , която може да бъде получена от инж.Красимира Гоцева – началник отдел “Социална дейност”   към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването  ù  за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл.ДДС, издадена от касата на отдел “ФСО” на дружеството.До участие в конкурса се допускат лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, представили документите, изискуеми съгласно конкурсната документация. Оглед на обекта се извършва след предварително уточнен ден и час до 26.05.2016 г. вкл. - 15.00 ч. г. и след представяне на фактура за закупена документация за   конкурса.
        Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД на адрес: гр.София, бул.”Кн.Мария Луиза”№193, поставени в непрозрачен, запечатан плик с наименованието на участника и номера на конкурса, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН   до  26.05.2016 г. вкл. – от 9.00ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч.
За контакти – инж.Красимира Гоцева – тел. 8132 263,0878 672 025  

                                                                         www.elektrotransportsf.com                    
                                                                      e-mail:  krasi.gotzeva@yahoo.com
 


Полезни връзки