Начало | Конкурси | Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Е-мейл Печат
  “СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД
ОБЯВЯВА

          Конкурс  за отдаване пoд наем за срок от 3 години
     на :


Конкурс №1 :Павилион тип шестограм  , с обща площ от 28 кв.м.,  находящ   се  в трамвайното ухо на  спирка “Бъкстон”
·    Първоначална месечна наемна цена : 239 (двеста   тридесет и девет)  лв. без  вкл.ДДС
 
Конкурс №2: Павилион с обща площ от 18 кв.м., находящ  се  на  начална трамвайна спирка - кв.”Орландовци”
·    Първоначална месечна наемна цена : 200 (двеста )  лв. без  вкл.ДДС ;

Конкурс №3 : Стол за хранене , с обща площ 321.5 кв.м.,находящ се в административната сграда на “Столичен електротранспорт” – бул.”Кн.Мария Луиза” № 193
·    Първоначална месечна наемна цена : 220 (двеста и двадесет )  лв. без  вкл.ДДС ;

Конкурс №4 : Сграда едноетажна с обща площ 60 кв.м. , находяща   се на бул.”Цар Борис ІІІ” №126А – под.”Трамкар”
·    Първоначална месечна наемна цена : 400 (четиристотин)  лв. без  вкл.ДДС


       Условията за провеждане на конкурса са регламентирани в утвърдената конкурсна документация , която може да бъде получена от инж.Красимира Гоцева – началник отдел “Социална дейност”   към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването  ù  за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл.ДДС  , издадена от касата на отдел “ФСО” на дружеството.До участие в конкурса се допускат лица , които са търговци по смисъла на Търговския закон , представили документите , изискуеми съгласно конкурсната документация. Оглед на обекта се извършва след предварително уточнен ден и час до 27.01.2016 г. вкл. - 15.00 ч. г. и след представяне на фактура за закупена документация за   конкурса.
       Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД на адрес : гр.София , бул.”Кн.Мария Луиза”№193 , поставени в непрозрачен ,запечатан плик с наименованието на участника и номера на конкурса , ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН   до  27.01.2016 г. вкл. – от 9.00ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч.
За контакти – инж.Красимира Гоцева – тел. 8132 263,0878 672 025  

                                                                                www.elektrotransportsf.com                    
                                                                            e-mail:  krasi.gotzeva@yahoo.com


 
 
 


Полезни връзки