Начало | Конкурси | Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Е-мейл Печат
 “СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД
          ОБЯВЯВА
                         Конкурс  за отдаване пoд наем за срок от 3 години
             на :

Конкурс №11 : Павилион  с обща площ от 46.50 кв.м, захранен с ток и вода, санитарен възел, находящ   се  на първа тролейбусна спирка “Сточна гара”
Първоначална месечна наемна цена : 727 (седемстотин двадесет и седем)  лв. без  вкл.ДДС

Конкурс №12 : Помещение  с обща площ 4.90 кв.м. , захранено с ток и вода,  находящо се на посл.спирка ТМ.№№ 11,12 – “Илиенци”
Първоначална месечна наемна цена : 90 (деветдесет )лв. без   вкл.ДДС

Конкурс №13 : Павилион  с обща площ от 18 кв.м. ,захранен с ток и вода, санитарен възел,  находящ  се  на  начална трамвайна спирка - кв.”Орландовци”
 Първоначална месечна наемна цена : 200 (двеста)  лв. без  вкл.ДДС ;

               Условията за провеждане на конкурса са регламентирани в утвърдената конкурсна документация, която може да бъде получена от инж.Красимира Гоцева – началник отдел “Социална дейност”   към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването  ù  за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл.ДДС  , издадена от касата на отдел “ФСО” на дружеството. До участие в конкурса се допускат лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, представили документите, изискуеми съгласно конкурсната документация. Оглед на обекта се извършва след предварително уточнен ден и час до 17.11.2015 г. вкл. - 15.00 ч. г. и след представяне на фактура за закупена документация за   конкурса.
            Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД на адрес: гр.София, бул.”Кн.Мария Луиза”№193, поставени в непрозрачен, запечатан плик с наименованието на участника и номера на конкурса, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН   до  17.11.2015 г. вкл. – от 9.00ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч.
За контакти – инж.Красимира Гоцева – тел. 8132 263,0878 672 025  

                                                                                www.elektrotransportsf.com                    
                                                                            e-mail:  krasi.gotzeva@yahoo.com


 
 
 


Полезни връзки