Home | Archive 2007 | Механизирано извеждане (подбиване) на РП по ос и ниво с траверсоподбивна машина с междурелсие 1009 mm

Механизирано извеждане (подбиване) на РП по ос и ниво с траверсоподбивна машина с междурелсие 1009 mm

E-mail Print
There are no translations available.

Процедурата е приключила и е сключен договор! 

 "СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД обявява
малка oбществена поръчка, чрез открит конкурс за доставка

“Механизирано извеждане (подбиване) на РП по ос и ниво с траверсоподбивна машина с междурелсие 1009 mm”

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (82 KB).

 


Useful links