Home | Archive 2007 | Доставка на асфалтобетон

Доставка на асфалтобетон

E-mail Print
There are no translations available.

Процедурата е приключила и е сключен договор! 

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД обявява
малка oбществена поръчка, чрез открит конкурс за доставка

“Доставка на асфалтобетон”

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (98 KB).

 

“Столичен електротранспорт" ЕАД, под."Трансенерго и РП" уведомява участниците, че удължава срока за подаване на оферти за участие в малка обществена поръчка за: “Доставка на асфалтобетон” както следва:
-Срок за получаване на документация за участие –28.08.2009год. до 16,00ч.
-Срок за получаване на офертите- 31.08.2009г. до 16,00ч.
- Условия за отваряне на офертите- 01.09.2009г. в 14,00ч.

 

 


Useful links