Начало | Обществени поръчки - профил на купувача | “Доставка на зъбни колела”

“Доставка на зъбни колела”

Е-мейл Печат


"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка, чрез  открита процедура за:

“Доставка на зъбни колела”


Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (13,7 МB).

 

 

  Съобщения до вестници и медии за откриване на поръчката:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (697 КB).

 

 

 Протокол 1 от заседание на комисията:/к. 11.08.2015г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (49 КB).

 

 

Оценяване на участниците,  без цени  /к.11.08.2015г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (17 КВ).

 

Отваряне на цените  /к.11.08.2015г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (116 КВ).

 

 Протоколи от заседания на комисията:/к. 20.08.2015г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (139 КB).

 

 

 Решение за класиране на участниците:/к. 20.08.2015г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (13 КB).

 

 

 Решение за прекратяване на обособена позиция 11: /к. 21.08.2015г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (63 КB).

 

 

 

Договор №138/08.09.2015г. за изпълнение на поръчката  /к.24.09.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (4,72 МB).

 

 

Договор №152/28.09.2015г. за изпълнение на поръчката  /к.02.10.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (5,82 МB).

 

 

Договор №154/28.09.2015г. за изпълнение на поръчката  /к.02.10.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (4,31 МB).

 


Освобождаване на гаранция за участие  /к.19.10.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (5,31 МB).
Окончателни и междинни плащания по договори: 138; 152; 154   /к.20
.01.2016г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (724 КB).
Междинни плащания по договори:
№138/08.09.2015г.; и  152/28.09.2015г. ;    /к.18.03.2016г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (557 КB).

Обявление за изпълнена поръчка: /к. 13.12.2018г./

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (452 КВ).


 

 


Полезни връзки