"Доставка на отливки"

Е-мейл Печат

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД, под. "Трамкар"
обявява  нов конкурс, чрез покана за:

"Доставка на отливки"

 

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (241 КB).

 

 

Протокол от 06.02.2015г. от заседание на комисията /к.12.02.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (241 КB).

 

 

 

Договор №3-Тк от 09.03.2015г. с избрания изпълнител  /к.09.03.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (2,54 МB).

 

 

 

Информация за прекратяване на обособена позиция 3: "Доставка на чугунени отливки без налична моделна екипировка от страна на Възложителя" /к.14.05.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (537 КB).

 

 

Окончателно плащанe по договор №3-Тк от 09.03.2015 //к.04.06.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

 RAR формат (166 КB).

 

 

 

Междинно и окончателно плащанe по договор №3-Тк от 09.03.2015 //к.17.07.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

 RAR формат (27 КB).

 

 

 

Междинно  плащанe по договор №3-Тк от 09.03.2015 //к.17.08.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

 RAR формат (308 КB).

 

 

 

Окончателно  плащанe по договор №3-Тк от 09.03.2015 //к.18.09.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

 RAR формат (328 КB).

 

 

 

Окончателно  плащанe по договор №3-Тк от 09.03.2015 //к.20.10.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

 RAR формат (200 КB).

 

 

 

Междинно  плащанe по договор №3-Тк от 09.03.2015 //к.18.12.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

 JPG формат (365 КB).

 

 

 

Полезни връзки