“Доставка на въглища и дърва за отопление”

Е-мейл Печат

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,
обявява  нов конкурс, чрез покана за:

“Доставка на въглища и дърва за отопление”

 

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (235 КB).

 

 

Протокол за доставка на дърва и въглища на долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Протокол
RAR формат (1644 КB).

 

Договор  16/03.02.2015г. с "Топливо" АД  за доставка на дърва и въглища

 

Изтегли документацията в RAR формат

Договор
RAR формат (682 КB).

 

 

Междинно плащане по договор №16/03.02.2015г.//к.08.04.2015г.//:

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (167 КB).

 

 

Междинно плащане по договор №16/03.02.2015г.//к.05.05.2015г.//:

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (385 КB).

 

 

Междинно плащане по договор №16/03.02.2015г.//к.04.06.2015г.//:

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (202 КB).

 

 

Междинно, окончателно плащане по договор №16/03.02.2015г.//к.17.07.2015г.//:

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (32 КB).

 

 

Междинно, окончателно плащане по договор №16/03.02.2015г.//к.20.11.2015г.//:

 Изтегли документацията в RAR формат

JPG формат (238 КB).

 

 

Междинно плащане по договор №16/03.02.2015г.//к.18.12.2015г.//:

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (351 КB).

 

 

Междинно плащане по договор №16/03.02.2015г.//к.20.01.2016г.//:

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (370 КB).

 

 
Междинно плащане по договор №16/03.02.2015г.//к.18.03.2016г.//:

 Изтегли документацията в RAR формат

JPG формат (333 КB).

 

Полезни връзки