Начало | Конкурси | Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Е-мейл Печат
“СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД
   ОБЯВЯВА
                                          Конкурс  за отдаване пoд наем за срок от 3 години
                                                                              на :

 
1.Конкурс № 21 : Отдаване под наем на площи за монтиране на автомати за топли напитки  на територията на следните поделения , както следва:
Първоначална месечна наемна цена  без  вкл.ДДС за всяка площ от 1 кв. м. по местонахождение на автомата за топли напитки ,както следва:

                        Трамвайно  депо”Кр.поляна”,бул.”Никола Мушанов” № 149 :    
административна сграда - 1 бр.   -         70 лв.
диспечери -                     1 бр.   -       102 лв.
ремонтно хале -               1 бр.   -         70 лв.

                        Трамвайно депо “Банишора” , бул.”Кн.Мария Луиза” №193 :
диспечери -                      1 бр   -        102 лв.

                        Трамвайно депо “Искър” , ул.”5003” №5 :
диспечери -                       1 бр.  -          90 лв.

                        Тролейбусно депо “Искър” , бул. “Амстердам” № 7 :
диспечери -                       1 бр.  -          90 лв.

                        Тролейбусно депо “Надежда” , бул.”Подп.Калитин” № 28 :
диспечери -                       1 бр.  -        102 лв.
ремонтно хале -                 1 бр.  -          80 лв.

                    Административна сграда управление ,  бул.”Кн.Мария Луиза” №193 :
                                         1 бр.   –         87 лв.

      Условията за провеждане на конкурса са регламентирани в утвърдената конкурсна документация , която може да бъде получена от инж.Красимира Гоцева – началник отдел “Социална дейност”   към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването  ù  за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл.ДДС  , издадена от касата на отдел “ФСО” на дружеството.До участие в конкурса се допускат лица , които са търговци по смисъла на Търговския закон , представили документите , изискуеми съгласно конкурсната документация. Оглед на обекта се извършва след предварително уточнен ден и час до 20.11.2014 г. вкл. - 15.00 ч. г. и след представяне на фактура за закупена документация за   конкурса.
       Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД на адрес : гр.София , бул.”Кн.Мария Луиза”№193 , поставени в непрозрачен ,запечатан плик с наименованието на участника и номера на конкурса , ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН   до  20.11.2014 г. вкл. – от 9.00ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч.
За контакти – инж.Красимира Гоцева – тел. 8132 263,0878 672 025  

                                                                           www.elektrotransportsf.com                    
                                                                        e-mail:  krasi.gotzeva@yahoo.com
 


Полезни връзки