Начало | Конкурси | Конкурси за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Конкурси за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Е-мейл Печат
                                       “СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД
                                                             ОБЯВЯВА
                         Конкурс  за отдаване пoд наем за срок от 3 години
                                                              на :


Конкурс № 1: Павилион лека конструкция  с обща площ от 2 кв.м.,   захранен с ток и вода , находящ   се  на   първа тролейбусна спирка №9 - “Борово”
Първоначална месечна наемна цена  61 (шестдесет и един) лв. , без  вкл.ДДС;
Конкурс № 2: Модулна клетка   с обща площ от 15 кв.м.,  захранена с ток   , находяща   се в тролейбусното ухо на ТБ №9 – “Борово”
Първоначална месечна наемна цена : 290 лв ( двеста и деветдесет )  лв. без  вкл.ДДС ,
Конкурс № 3: Отдаване под наем на площи   за монтиране на   автомати за топли напитки на територията на поделенията на “Столичен електротранспорт” ЕАД    
Първоначална месечна наемна цена  без  вкл.ДДС за всяка площ от 1 кв. м. по местонахождение на автомата за топли напитки ,както следва:
   -  Административна сграда управление       -      172 лв.;
   -  Адм.сграда трамв.депо “Банишора”          -      172 лв.;
   -  Адм.сграда трамв.депо “Искър”                 -      100 лв.;
   -  Адм.сграда трамв.депо “Красна поляна”  -        90 лв.;
   -  Адм.сграда в поделение “Трамкар”           -      111 лв.;
   -  Ремонтно хале в поделение “Трамкар”     -      111 лв.
Конкурс № 4: Част от терен незастроен  , находящ се до тролейбусно депо “Искър” ( срещу Борса за плодове и зеленчуци) , в регулация
Първоначална месечна наемна цена на 1 кв.м. : 0.92 лв.   , без  вкл.ДДС

       Условията за провеждане на конкурса са регламентирани в утвърдената конкурсна документация , която може да бъде получена от инж.Красимира Гоцева – началник отдел “Социална дейност”   към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването  ù  за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл.ДДС  , издадена от касата на отдел “ФСО” на дружеството.До участие в конкурса се допускат лица , които са търговци по смисъла на Търговския закон , представили документите , изискуеми съгласно конкурсната документация. Оглед на обекта се извършва след предварително уточнен ден и час до 19.02.2014 г. вкл. - 15.00 ч. г. и след представяне на фактура за закупена документация за   конкурса.
       Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД на адрес : гр.София , бул.”Кн.Мария Луиза”№193 , поставени в непрозрачен ,запечатан плик с наименованието на участника и номера на конкурса , ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН   до  19.02.2014 г. вкл. – от 9.00ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч.
          За контакти – инж.Красимира Гоцева – тел. 8132 263, 0878 672 025   ,                          
                                                                            e-mail: www.elektrotransportsf.com


 
 
 


Полезни връзки