Начало | Конкурси | Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Е-мейл Печат
                                       “СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД
                                                             ОБЯВЯВА
                         Конкурс  за отдаване пoд наем за срок от 3 години
                                                              на :
1.Конкурс №4 :  Павилион тухлен,    с обща площ от  20 кв.м.  , находящ   се  на бул “Кн.Мария Луиза”” -спирка надлез “Надежда”   
Първоначална месечна наемна цена : 110 лв ( без  вкл.ДДС)

2.Конкурс №5 : Сграда едноетажна , лека конструкция с обща площ от 72 кв.м.,   находяща   се  на територията на поделение “Трамкар ”-бул.”Цар Борис ІІІ ” №126А 
      Първоначална месечна наемна цена : 270 лв ( без  вкл.ДДС);
 

        Условията за провеждане на конкурса са регламентирани в утвърдената конкурсна документация , която може да бъде получена от инж.Красимира Гоцева – началник отдел “Социална дейност”   към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването  ù  за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл.ДДС  , издадена от касата на отдел “ФСО” на дружеството.До участие в конкурса се допускат лица , които са търговци по смисъла на Търговския закон , представили документите , изискуеми съгласно конкурсната документация. Оглед на обекта се извършва след предварително уточнен ден и час до 31.07.2013 г. вкл. - 15.00 ч. г. и след представяне на фактура за закупена документация за   конкурса.
     Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД на адрес : гр.София , бул.”Кн.Мария Луиза”№193 , поставени в непрозрачен ,запечатан плик с наименованието на участника и номера на конкурса , ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН   до  31.07.2013 г. вкл. – от 9.00ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч.
          За контакти – инж.Красимира Гоцева – тел. 8132 263, 0878 672 025,                         
                                                            e-mail: www.elektrotransportsf.com
 


Полезни връзки