Начало | Конкурси | Търг с тайно наддаване за продажба на демонтирани преместваеми обекти /павилиони/, рекламни елементи /билборд/, гаражни клетки и билбордове брак /скрап/.

Търг с тайно наддаване за продажба на демонтирани преместваеми обекти /павилиони/, рекламни елементи /билборд/, гаражни клетки и билбордове брак /скрап/.

Е-мейл Печат


                                                                                        ПОКАНА

“Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № 232 по точка 4/ 18.04.2013г. обявява търг с тайно наддаване за продажба на демонтирани преместваеми обекти /павилиони/, рекламни елементи /билборд/, гаражни клетки и билбордове брак /скрап/.

Търгът ще се проведе на 10.05.2013 г. от 14:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.
Начална тръжна цена е както следва:
Обособена позиция 1 - Продажба на Билборд тип ПИЗА – 12 кв.м – 10 бр. - 7198.50 лв.
Обособена позиция 2– Продажба на Павилион – алуминий – 7.5 кв.м - 675,42 лв.
Обособена позиция 3 - Продажба на Павилион метален – 2 кв.м - 143.62 лв.
Обособена позиция 4 - Продажба на Гаражни клетки с врата–19 кв.м– 3 бр. -  823.89 лв.
Обособена позиция 5 – Продажба на Гаражни клетки без врата – 19 кв.м – 21 бр. -  5612.60 лв.
Обособена позиция 6 - Продажба на скрап черни метали – 15 000 kg - 5400,00 лв.

Размерът на депозита за участие в търга: Обособена позиция 1 - Продажба на Билборд тип ПИЗА – 12 кв.м: 200 лв. (двеста лева);  Обособена позиция 2 – Продажба на Павилион – алуминий – 7.5 кв.м: 20.00 лева (двадесет лева); Обособена позиция 3 - Продажба на Павилион метален – 2 кв.м: 10.00 лева (десет лева); Обособена позиция 4 - Продажба на Гаражни клетки с врата – 19 кв.м: 30 лв. (тридесет лева);  Обособена позиция 5 – Продажба на Гаражни клетки без врата – 19 кв.м: 200.00 лева (двеста лева); Обособена позиция 6 - Продажба на скрап черни метали – 15 000 kg: 200.00 лева (двеста лева) по сметка на “Столичен електротранспорт” ЕАД "Общинска банка" AД, клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF или в касата на дружеството.
Цена на тръжната документация е в размер на 6 /щест/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16,00 ч. на 09.05.2013г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.
Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16,00 ч. на 09.05.2013г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.
Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.
Лице за контакти при оглед: Юлиян Кьосев – тел. 0878661146


 


Полезни връзки