Начало | Конкурси | Конкурси за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Конкурси за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Е-мейл Печат
                                         “СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД
                                                             ОБЯВЯВА
                         Конкурс  за отдаване пoд наем за срок от 3 години
                                                              на :


1.Конкурс №1 : Павилион тип шестограм,  с обща площ от 28 кв.м., санитарен възел, захранен с ток и вода, находящ   се  в трамвайното ухо на  спирка “Бъкстон”        
      Първоначална месечна наемна цена : 240 лв ( без  вкл.ДДС)

 
         Условията за провеждане на конкурса са регламентирани в утвърдената конкурсна документация , която може да бъде получена от инж.Красимира Гоцева – началник отдел “Социална дейност” към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването  u  за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл.ДДС, издадена от касата на отдел “ФСО” на дружеството.До участие в конкурса се допускат лица , които са търговци по смисъла на Търговския закон , представили документите, изискуеми съгласно конкурсната документация. Оглед на обекта се извършва след предварително уточнен ден и час до 22.01.2013 г. вкл. - 15.00 ч. г. и след представяне на фактура за закупена документация за   конкурса.
            Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД на адрес: гр.София , бул.”Кн.Мария Луиза”№193, поставени в непрозрачен, запечатан плик с наименованието на участника и номера на конкурса, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН   до  22.01.2013 г. вкл. – от 9.00ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч.
          За контакти – инж.Красимира Гоцева – тел. 8132 263, 0878 672 025.                        
                                                             e-mail: www.elektrotransportsf.com
 


Полезни връзки